Help een kind in Afrika, vooral weeskinderen & 'kindgezinnen'

In Zuid-Afrika zijn er 120.0000 tot 160.000 weeskinderen die opgroeien zonder ouders in een zogenaamd ‘kindgezin’. Dit zijn huishoudens waarvan het oudste kind, hoofd van een gezin wordt en zorg draagt voor de broertjes en zusjes. De problematiek van deze kinderen is schrijnend.

Tweede golf van de hiv-epidemie

De hiv/aids-problematiek in Zuid-Afrika is groot. De zogenoemde ‘tweede golf van de hiv-epidemie’, betreft duizenden en nog eens duizenden kinderen. Kinderen die er op jonge leeftijd alleen voorstaan, doordat hun ouders gestorven zijn aan de gevolgen van aids. Of omdat ze zijn achterlaten in de zoektocht naar werk. Vaak zijn opa’s, oma’s, ooms en tantes niet in staat de zorg over te nemen, waardoor kinderen er helemaal alleen voor komen te staan. Zonder voogd komen de lasten van het ouderschap te liggen op het oudste kind in het gezin. Kinderen die nooit meer gewoon kind kunnen zijn.

Help een kind in Afrika zodat ze geen slachtoffer worden van van dubbele armoede

De kwetsbare (wees)kinderen blijven de prijs betalen van de aanhoudende hiv/aids epidemie. Elke nieuwe infectie of dode binnen de familie verdiept de uitzichtloze armoede van kindgezinnen. De armoede van de omgeving waar ze opgroeien én individuele armoede dwingt de kinderen dikwijls tot een leefstijl waar ze niet voor kiezen. Door het ontbreken van een levensinvulling zijn ze met name bezig met ‘overleven’, met alle gevolgen van dien. Zij wenden zich tot de straat om verloren inkomsten aan te vullen. Grijpen naar drugs, gaan de criminaliteit in of de prostitutie. Ze groeien op voor galg en rad en hebben meer kans op een hiv besmetting vanwege hun leefstijl. Deze kinderen zijn de toekomst van Zuid-Afrika, maar zonder hulp van buitenaf is het onmogelijk om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen. Help een kind in Afrika met onze steun.

Leven van minder dan €5 per week

Het gemiddelde jaarinkomen van een kindgezin, bestaande uit tot 4-6 kinderen, is ongeveer 2400 Rand (€150). De kinderen hebben minder dan €5 per week te besteden. Dat is onvoldoende voor basislevensbehoeften zoals water, voeding en een dak boven hun hoofd. Daarbij krijgen de kinderen tot hun 14e jaar vaak geen ondersteuning meer vanuit de overheid omdat ze geen identiteitsbewjs hebben. Het wegvallen van die steun, zoals kinderbijslag, is een regelrechte ramp.

Eten, water en veilig huis

Via de kinderhulpprojecten die Tjommie steunt worden weeskinderen opgespoord. Help een kind in Afrika via ons zodat ze toegang krijgen tot water, voeding en een veilig thuis en ook weer naar school kunnen gaan. Maatschappelijk werksters, zoals Ruth Chauke, zorgen ervoor dat ze de hulp krijgen die ze verdienen en dat kinderen een recht van bestaan krijgen door kinderbijslag en een identiteitsbewijs te regelen. Op die manier wordt er een basis gelegd van waaruit gewerkt wordt aan een betere toekomst.

Geef deze kinderen hun toekomst terug

Tjommie wil deze duizenden kinderen hun toekomst terug geven. Door mee te doen met de actie 'Zet de Wereld Op z’n Kop' en €5 te doneren laat jij zien dat je geeft om deze kinderen. Deel jouw handstand op Facebook en daag drie vrienden uit. De som van de donaties is immers datgene waarmee we een groot verschil gaan maken!

Wist je dat met een enkele donatie van €5, jij en een vriend een kind een maand lang in een kleuterschool kunnen houden? Zo krijgt het kind een goede start in het onderwijs en dagelijks een voedzame maaltijd!

Doe mee met de actie. Klik hier.

Deze website gebruikt cookies voor een optimaal website gebruik.

Meer informatie Accepteren