Audiologie: gehoorscreening van kinderen

12-2-2024

Sinds 2023 steunt Tjommie de Ndlovu-WITS Audiologie kliniek die is opgericht in samenwerking met de Universiteit van Witwatersrand van Johannesburg. Een van de voornaamste diensten die de kliniek aanbiedt zijn gehoorscreeningen voor pasgeboren baby’s, kinderen en volwassenen, screeningen op scholen en diagnostische beoordelingen. Ook verstrekt onze lokale partnerorganisatie Ndlovu Care Group gehoorapparatuur aan kinderen als families dit zelf niet kunnen betalen. 

Gehoorproblematiek ruraal Zuid-Afrika

Een van de voornaamste problemen die de kliniek aanpakt, is het gebrek aan audiologische diensten op het platteland in Limpopo, Zuid-Afrika. Dit is vooral belangrijk voor schoolkinderen en pasgeboren baby's, die een hoger risico lopen op gehoorverlies. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben wereldwijd ongeveer 466 miljoen mensen een invaliderend gehoorverlies, waarvan naar schatting 7,29% (ongeveer 34 miljoen) kinderen zijn. In Zuid-Afrika leven naar schatting 3,8 miljoen mensen met een invaliderend gehoorverlies, en de prevalentie van gehoorverlies bij schoolkinderen is zo hoog als 14,9%. Bovendien wordt geschat dat ongeveer 1 op de 20 pasgeboren baby's enige mate van gehoorverlies heeft, waardoor vroege detectie en interventie cruciaal zijn voor hun ontwikkeling.

Geen toegang tot diensten
Helaas hebben kinderen en hun families die in landelijke gebieden wonen vaak weinig of nauwelijks toegang tot audiologische diensten, wat kan leiden tot vertraagde of gemiste diagnoses van gehoorverlies. Dit kan een aanzienlijke invloed hebben op hun kwaliteit van leven, aangezien gehoorverlies kan leiden tot sociale isolatie, communicatieproblemen en zelfs cognitieve achteruitgang. Om deze reden is de kliniek ook ontzettend belangrijk in het gebied.

Kwaliteit van leven verbeteren
Daarom is het primaire doel van de Ndlovu-WITS Audiologie kliniek de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en hun families in de landelijke gemeenschap te verbeteren door uitgebreide en hoogwaardige oor- en gehoorzorgdiensten aan te bieden. Door betrokken te zijn bij de gemeenschap en lokaal personeel in te zetten, zorgt de kliniek ervoor dat audiologische diensten niet alleen toegankelijk zijn, maar ook zijn afgestemd op de behoeften van de bevolking.

Bijdragen?

Om dit project te kunnen voortzetten is financiering nodig. Help Tjommie kwetsbare kinderen in townships preventief op gehoorbeschadiging te screenen. Neem contact met ons op via info@tjommie.nl. Baie dankie!