Nalaten

Neem Tjommie op in je testament

Je kunt ons steunen door Tjommie op te nemen in je testament. Dat kan door Tjommie tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor Tjommie op te nemen in je testament. Tjommie hoeft als goed doel geen successierechten meer te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat jouw bijdrage voor honderd procent besteed wordt aan de toekomstkansen van kinderen in Zuid-Afrika.

Tjommie als erfgenaam

Je kunt Tjommie in je testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt Tjommie (een deel van) je erfenis. Je bepaalt zelf natuurlijk de grote van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan Tjommie te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan Tjommie na te laten en een bepaald percentage aan familieleden of andere goede doelen.

Legaat voor Tjommie

Als je Tjommie een legaat nalaat, betekent dit dat je in het testament omschrijft wat je precies aan Tjommie wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@tjommie.nl.