Tjommie’s projecten

Dagelijkse steun aan 8.000 kinderen

Onze duurzame projecten voorzien in basale levensbehoeften, maar ook in talentontwikkeling en sociaal-emotionele ondersteuning via sportieve en culturele activiteiten.

Partnerorganisatie Ndlovu Care Group

Ons kleine goede doel in Afrika werkt samen met onze lokale partnerorganisatie Ndlovu Care Group. Deze organisatie werkt sinds 1994 in de rurale gebieden van Zuid-Afrika in de provincies Limpopo en Mpumalanga. In deze gebieden wonen elk zo’n 140.000 mensen in verschillende townships in armoedige omstandigheden, met slecht onderwijs en slechte gezondheidszorg.

Alle projecten

Water

Toegang tot schoon drinkwater is een mensenrecht. Het waterprogramma voorziet de kinderen, en de gemeenschap, van toegang tot schoon drinkwater door het plaatsen van waterputten. Schoon drinkwater dra…

Bekijk dit project >

Veiligheid en bescherming

Ndlovu Care Group herstelt huizen voor Child and Youth Headed Housholds en kinderen die slachtoffer zijn van de HIV/aids epidemie. Een huis waarvan ramen en deuren dicht en op slot kunnen, vermindert …

Bekijk dit project >

Gezondheid en voeding

Om slechte gezondheid en ondervoeding te voorkomen worden nutritional units gebouwd. Hier krijgen ouders of de verzorgers van een kind voorlichting rondom sanitatie, voeding en andere basisvaardighede…

Bekijk dit project >

Onderwijs

Als klein goed doel werken wij samen met lokale scholen om het onderwijs in de rurale townships te verbeteren en kinderen te helpen een diploma te halen. Via onze pre-schools helpen we kinderen met ee…

Bekijk dit project >

Sport en cultuur

Het sport en cultuur programma biedt diverse activiteiten op gebied van sport, spel, toneel en muziek ter ondersteuning van saamhorigheid en sociale contacten. Maandelijks zijn er ongeveer 3500 kinder…

Bekijk dit project >

PowerGirls

Een derde van jonge meisjes in Zuid-Afrika groeit op in armoede. Dit maakt hen kwetsbaar voor seksueel geweld, tiener zwangerschappen en het gevaar voor HIV/AIDS.  Het innovatieve PowerGirls programma…

Bekijk dit project >