Gezondheid en voeding

Ondervoeding en verwaarlozing is een groot probleem in townships

Veel kinderen komen er op jonge leeftijd alleen voor te staan, doordat hun ouders zijn overleden aan HIV/aids of een andere ziekte. Weeskinderen, die voor hun broertjes en zusjes moeten zorgen, hebben geen inkomen om voedsel van te kopen. Met een lege maag en geen vooruitzicht op eten, slapen deze kinderen slecht. Hun gezondheid gaat achteruit en ze kunnen zelfs ondervoed raken. Ook worden de schoolprestaties slechter, waardoor de kans op het behalen van een diploma kleiner wordt.

Geef een kind een kans op een toekomst en doneer een voedselpakket voor €30 of een groentetuin voor €34 via de Tjommie shop!

Wat hebben we bereikt?

Voedingscentra

Tjommie steunt vijf voedingscentra, zogenaamde Nutritional Units, waar ondervoede kinderen (baby's, peuters en kleuters) onder begeleiding weer op gezond gewicht gebracht worden. Vervolgens stromen de kinderen door naar de aangrenzende kleuterschooltjes. Door ondervoeding tegen te gaan worden vele ziektes voorkomen en krijgt het kind alles wat nodig is voor een gezonde groei. Hun ouders of verzorgers krijgen onderwijs in voedzame voeding en gezond koken in de eigen thuis situatie. Ook leren ze hun eigen voedsel te verbouwen in moestuinen en krijgen ze dure zaden om groenten te groeien.

Voedselpakketten

Naast de voedingscentra steunt Tjommie ook kindgezinnen met voedselpakketten. Kinderen die opgroeien binnen een kindgezin hebben nauwelijks geld voor basale levensbehoeften. Door het verstrekken van voedselpakketten worden deze kinderen voorzien van voedzaam eten. De pakketten zijn samengesteld op basis van huishoudens van vier personen en bestaan uit alledaagse producten voor een gebalanceerde maaltijd. Hier kunnen zij ongeveer één maand van eten. Groenten verbouwen de gezinnen zelf (in de moestuinen). Door de voedselpakketten met een bus rond te brengen en bij ontvangst te laten tekenen, zorgen wij ervoor dat de pakketten op de juiste plek terechtkomen.

Resultaten

Er zijn vijf voedingscentra, waar maandelijks zo’n 50 kinderen en hun moeders of verzorgers onder begeleiding staan. Per maand worden hier meer dan 2.000 maaltijden uitgegeven en zo'n 60 huisbezoeken gedaan. Sinds de start in 1997 zijn er ongeveer 13.000 kinderen met dit programma geholpen. Jaarlijks worden er honderden voedselpakketten uitgedeeld aan kindgezinnen in de omgeving.

Disability Rehabilitation Center voor gehandicapte kinderen

In 2017 is een project gestart voor kinderen met een handicap, een bijzonder kwetsbare doelgroep in de townships. Door middel van dagzorg en thuiszorg krijgen kinderen die voorheen aan hun lot werden overgelaten een kans op een betere toekomst. Inmiddels is er plek voor zo'n 60 kinderen met een (meervoudige) beperking in deze dagvoorziening. De community care workers leggen ook huisbezoeken af bij de kinderen om zelfredzaamheid in de thuissituatie te stimuleren. Dankzij een samenwerking met Wilde Ganzen zijn in verschillende huisjes aanpassingen gemaakt voor een betere leefkwaliteit voor de gehandicapte kinderen.

Lees ook het verhaal over de veerkrachtige Thembeka en hoe het Disability project haar en vele andere kinderen een kans op een betere toekomst heeft gegeven.