Onderwijs

Veel kinderen in townships krijgen niet de start in het onderwijs die ze verdienen

Wij willen hier als goed doel verandering in brengen en kinderen in Afrika onderwijs bieden. In Zuid-Afrika zijn kinderen tot 16 jaar leerplichtig. Desondanks zijn er jaarlijks duizenden kinderen in townships die uitvallen of zelfs helemaal nooit in het onderwijs instromen. Zij zijn te druk met het huishouden, moeten voor hun broertjes of zusjes zorgen of zijn simpelweg niet welkom op school omdat ze geen schooluniform hebben. Niet kunnen meekomen met het onderwijs betekent een leerachterstand of een gebrekkige ontwikkeling en uiteindelijk geen diploma. Een baan vinden zonder diploma is vrijwel onmogelijk. Alleen met een diploma op zak is er een kans om aan de armoede te ontsnappen en op te groeien tot zelfstandige en krachtige jongvolwassenen.

Geef een kind een kans op een toekomst en doneer schoolboeken voor €25 via de Tjommie shop.

Wat hebben we bereikt?

Kleuterscholen

Voor de kleuters en peuters opgenomen in de voedingscentra, zijn er vier pre-schools. Op deze kleuterscholen krijgen de kinderen voorbereidend onderwijs voordat ze naar de basisschool gaan. Daarnaast ontvangen ze dagelijks een gedegen maaltijd en wordt hun gezondheid goed in de gaten gehouden. Dankzij het kleuteronderwijs beginnen zij een paar jaar later zonder achterstand op de basisschool.

Schooluniformen

Een essentieel onderdeel van het onderwijsprogramma is het verstrekken van schooluniformen aan kinderen in gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven er een aan te schaffen. In Zuid-Afrika zijn kinderen tot 16 jaar leerplichtig. Onderwijs is gratis, maar het dragen van een uniform is verplicht. Zonder uniform kunnen zij niet naar school.

Naschools programma

Doel is het aanbieden van naschoolse huiswerkklassen en bijlessen voor het inhalen van een onderwijsachterstand. Onder andere door het aanbieden van rekenmachines, kunnen kinderen de verplichte vakken wiskunde en natuurkunde beter volgen en afronden. Het naschoolse programma vindt plaats in de Chill Hub en op zes middelbare scholen in de Moutse East Valley op de zaterdagen ter voorbereiding van het eindexamen.

Chill Hub

De twee Chill Hubs in township Elandsdoorn en Bloempoort bieden kinderen en jongeren een veilige omgeving, waar ze kunnen relaxen, boeken lezen, films kijken en praten met de Life Skills Facilitators en de maatschappelijk werkers. Door het aanbieden van naschoolse huiswerkklassen en bijlessen kunnen kinderen een eventuele achterstand op school inhalen, wat het risico op vroegtijdig schoolverlaten verlaagd. In de Chill Hubs is ook een computerschool gevestigd. Computervaardigheid is ook in Zuid-Afrika een belangrijke vaardigheid voor een vervolgopleiding.

Resultaten

In de vier kleuterscholen krijgen elke dag gemiddeld 300 kinderen een goede start in het onderwijs. Jaarlijks worden er tientallen schooluniformen uitgedeeld en nemen er zo'n 700 leerlingen deel aan het naschools programma. Recente impactmetingen tonen aan dat leerlingen die deelgenomen hebben aan de naschoolse lessen gemiddeld hogere cijfers hebben behaald.