Sport en cultuur

Veel kinderen die opgroeien in een township krijgen last van sociale en emotionele problematiek

Verkrachtingen, criminaliteit en drugsgebruik zijn aan de orde van de dag. Daarnaast heersen er veel taboes rondom seksualiteit en HIV/aids. Om op te kunnen groeien tot veerkrachtige en zelfredzame jongvolwassenen hebben de kinderen extra begeleiding nodig en is het van belang dat ze dingen ontdekken in zichzelf waar ze goed in zijn, zoals dansen en zingen. Alleen op deze manier leren kinderen het zelfvertrouwen op te bouwen dat nodig is om iets van hun toekomst te maken.

Activiteiten op het gebied van sport, spel, toneel en muziek bevorderen de saamhorigheid en sociale contacten van de kinderen. Dit houdt ze van de straat en er wordt voorkomen dat ze in de criminaliteit terechtkomen. Daarbij wordt er extra aandacht gegeven aan de begeleiding van deze kinderen en het vergroten van hun weerbaarheid. Een belangrijke aandachtspunt hierbij is de gelijke kansen voor zowel jongens als meisjes en voor kinderen met een beperking. 

Wat hebben we bereikt?

Sportvelden

Midden in het township zijn in 2004 door onze partnerorganisatie sportvelden aangelegd. Een tennisbaan, een netbalveld, een basketbalveld, volleybalveld, een ruimte voor fitness en het eerste internationale Cruyff Court. Elke middag, na schooltijd, zijn de sportvelden vol met kinderen die daar volledig zichzelf kunnen zijn. Ook kinderen met een handicap kunnen hier sporten. Het sportprogramma trekt maandelijks ongeveer 3.500 kinderen uit de townships. 

Ndlovu Youth Choir

Het Ndlovu Youth Choir, opgericht in 2009, is een professioneel koor voor talentvolle kinderen met een problematische achtergrond. Jaarlijks wordt het Ndlovu Youth Choir uitgenodigd nationaal en internationaal op te treden. In de Moutse Valei zijn inmiddels 12 andere koren opgericht. De kinderen van het koor zijn een voorbeeld voor hun omgeving. 

Aanleg tweede Cruyff Court 

In november 2017 is er samen met de Cruyff Foundation een tweede Cruyff Court gerealiseerd bij het Child Care complex in Bloempoort. Bij het grote openingsfeest waren onder andere Danny Cruijff en Ronald Koeman aanwezig en in aanloop zijn er trainingen georganiseerd om ook meisjesvoetbal te promoten en zo gelijkwaardigheid bespreekbaar te maken. Deze trainingen worden in 2018 enthousiast voortgezet. In 2018 is ook de aanleg van een netbalveld gerealiseerd om sporten voor meiden aantrekkelijker te maken.