Water

Drinkwater uit de kraan lijkt normaal, maar helaas niet voor iedereen

Ongeveer de helft van de Zuid-Afrikaanse bevolking leeft in townships en hebben nauwelijks toegang tot schoon drinkwater. Zij moeten uren lopen om water te halen. De afstand tot water is in de meeste gevallen slecht te belopen. Daarbij zijn ze overgeleverd aan vieze poelen die door meerdere huishoudens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Vaak bevinden de poelen zich in het leefgebied van vee, waardoor het water modderig en ongeschikt is als drinkwater. Water halen is doorgaans de taak van (schoolgaande) kinderen. Dit is een uitputtende opgave die de aandacht van andere zaken, zoals huiswerk en sport, wegneemt. Om kinderen en hun families te voorzien van schoon drinkwater worden waterpompen aangelegd.

Geef een kind een kans op een toekomst en doneer een watertank voor €17 via de Tjommie shop. Of doneer een hele waterpomp aan een gemeenschap met je bedrijf of organisatie!

Wat hebben we bereikt?

Om kinderen en hun families toegang te bieden tot schoon drinkwater worden waterpompen aangelegd. We streven ernaar dat ieder kind in het township water kan halen binnen een straal van 1 kilometer. Nooit meer uren lopen, met op de terugweg een zware jerrycan op het hoofd. De kinderen hebben zo meer tijd en energie voor school, huiswerk en om gewoon te spelen. Maar de impact gaat nog veel verder. Genoeg drinkwater en betere hygiëne is van levensbelang voor de gezondheid van de kinderen en hun families.

Duurzaam

Bij de kosten voor de aanleg van een waterpomp is twee jaar onderhoud gedekt. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud overgedragen aan de gemeenschap.

Resultaten

Tot nu toe zijn er 75 functionerende waterpompen gerealiseerd, per waterpomp worden gemiddeld 1.000 families van water voorzien.