Veiligheid en bescherming

In townships van Zuid-Afrika is het overleven in plaats van leven

Duizenden kinderen hebben hun ouders verloren en groeien op in kwetsbare gezinnen, soms zelfs helemaal zonder volwassenen. Zo’n 170.000 kinderen groeien op in kindgezinnen. In deze huishoudens zorgt het oudste kind voor de broertjes en zusjes.

De problematiek van deze kinderen is schrijnend. Zonder inkomen en onderwijs is de verleiding groot om de straat op te gaan, en daar loert het gevaar. Zij wenden zich tot de straat om verloren inkomsten aan te vullen. Grijpen naar drugs, gaan de criminaliteit in of de prostitutie. Ze groeien op voor galg en rad en hebben meer kans op een hiv besmetting vanwege hun leefstijl. De levensomstandigheden van deze kinderen zijn dramatisch. Hutjes zonder deuren en ramen vormen een groot risico voor verkrachtingen en mishandeling. Kinderen zijn te moe om naar school te gaan omdat ze nachts wakker blijven om te waken over broertjes en zusjes. Sloten op de deuren vormen al een stukje meer veiligheid. En daar beginnen wij... 

Wat hebben we bereikt?

Maatschappelijk werksters

Tjommie steunt maatschappelijk werkers zoals Ruth. Zij leert kwetsbare (wees)kinderen om te gaan met hun trauma’s en geeft ze de ondersteuning om weer vooruit te komen. Kindgezinnen krijgen voedselpakketten als zij geen inkomen hebben om het zelf te kopen. Ruth zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat kinderen een geboortecertificaat krijgen. Iets dat heel belangrijk is, want zonder dit document kunnen de ouders of verzorgers van een kind geen aanspraak maken op subsidieregelingen en kunnen de kinderen niet naar school. 

Huisjes opknappen

In de townships is het niet veilig op straat. Met steun van Tjommie worden huizen gerenoveerd. Een huis waarvan de ramen en deuren dicht en op slot kunnen vermindert de kans op fysiek en seksueel misbruik. Kinderen kunnen ‘s nachts rustig slapen, waardoor ze overdag uitgerust naar school kunnen gaan. Het waarborgt een basisveiligheid waar elk kind in zijn omgeving recht op heeft.

Resultaten

Jaarlijks worden zo'n 500 kwetsbare kinderen begeleid door de maatschappelijk werkers. Honderden huisjes zijn inmiddels opgeknapt door simpele aanpassingen zoals sloten op deuren en ramen.