PowerBoys

In een land waar een op de vier meisjes voor hun 16e jaar met seksueel geweld te maken krijgt, organiseert Ndlovu Care Group workshops voor jongens rond thema's als adolescentie, hoe om te gaan met meisjes, respect, hoe je lichaam verandert naarmate je ouder wordt en nog veel meer. 

Verantwoordelijke mannen

Het PowerBoys project is in lijn met de visie van de organisatie om gezonde, VERANTWOORDELIJKE en mondige Zuid-Afrikanen te creëren. Zo wordt een ​​generatie jonge mannen geholpen met opgroeien om pro-actieve leden van hun gemeenschap te zijn en wordt er afstand genomen van dominante en giftige verhalen over mannelijkheid.

Samukelo Mavimbela is de facilitator voor PowerBoys en het naschoolse programma. "Ik vind het leuk om met de jonge jongens aan ons PowerBoys programma te werken. Het werk dat we doen is belangrijk omdat we kwesties als gendergerelateerd geweld behandelen en we leren de jongens verantwoordelijkheid te nemen en te weten dat alles wat ze doen consequenties heeft."

Kijk op de wereld

De jongens leren simpele dingen die van invloed zijn op hun manier van kijken naar de wereld. Daarbij wordt aandacht geschonken aan traditionele en soms schadelijke opvattingen. De jongens oefenen invloed uit in hun omgeving wanneer zij de verhalen vertellen over hun ervaringen en wat ze die dag hebben geleerd. Dit 'kleine' project heeft een enorme impact op het leven van talloze anderen en leidt tot gezondere man-vrouw verhoudingen, gelukkigere gezinnen en werkende gemeenschappen.

Het PowerBoys project is een mooie aanvulling op het PowerGirls project.

Deze website gebruikt cookies voor een optimaal website gebruik.

Meer informatie Accepteren